image description

Visita pública, no guiada, de la Casa Llotja de Mar

Les persones que desitgin visitar l’edifici de la Casa Llotja de Mar, seu corporativa de la Cambra de Comerç de Barcelona, poden fer-ho concertant dia i hora al telèfon 902 636 474

 

Visita pública, no guiada, de la Casa Llotja de Mar

Las personas que deseen visitar el edificio de la Casa Llotja de Mar, sede corporativa de la Cámara de Comercio de Barcelona, pueden hacerlo concertando día y hora en el teléfono 902 636 474

 

Public visit, non guided tour, of the Casa Llotja de Mar

The people who wish to visit the building of the Casa Llotja de Mar, corporate headquarters of the Barcelona Chamber of Commerce, can do so by arranging a date and time on the phone 902 636 474