Painting

Mural Paintings

 • The Allegory of Royal Power

  Pere Pau Muntanya
 • The Allegory of Monarchy and Fame

  Pere Pau Muntanya
 • The Allegory of Monarchy, Time and Life

  Pere Pau Muntanya
 • The Board of Trade, Protector of the Port of Barcelona

  Pere Pau Muntanya
 • The Allegory of the Board of Trade

  Bonaventura Planella
 • Gallery of Portraits

 • Portrait of Antoni de Capmany

 • Alfonso XIII

 • Manuel Girona i Agrafel (1816-1905)

 • Joan Sellarès i Pla (1845-1901)

 • Josep Monegal i Nogués (1854-1931)

 • Pere Guerau Maristany i Oliver (1863-1926)

 • Lluís Sedó i Guichard (1873-1952)

 • Robert Robert i Surís (1851-1929)

 • Joan Perpiñà i Pujol (1855-1942)

 • Lluís Ferrer-Vidal i Soler (1861-1936)

 • Joan Gubern i Fàbregas (?-1930)

 • Joaquim Cabot i Rovira (1861-1951)

 • Josep de Caralt i Sala (1862-1944)

 • Josep Armenteras i Vintró (?-1934)

 • Andreu Oliva i Lacoma (1885-1976)

 • Fèlix Escalas i Chamení (1880-1972)

 • Amadeu Maristany i Oliver (?-1954)

 • Antoni M. Llopis i Galofré (1889-1957)

 • Ramon Par i Tusquets (1885-1967)

 • Francesc de Paula Gambús i Rusca (1884-?)

 • Josep Valls i Taberner (1890-1967)

 • Andreu Ribera i Rovira (1919-2002)

 • Josep M. Figueras i Bassols (1928-1994)

 • Antoni Negre i Villavecchia (1931)

 • Authors